Listy od polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego

Protest kobiet zebra? blisko 100 listów od polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego, które przekaza? 5 pa?dziernika 2016 r. do Strasburga. Listy, zbierane 1.10 oraz 3.10 przez Protest kobiet zosta?y przekazane na r?ce deputowanej Terry Rientke przed debat? w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji kobiet w Polsce. Po debacie listy zosta?y wywieszone na jednej ze ?cian Europarlamentu i opatrzone napisem "Czarny protest".

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Protest kobiet przygotowa? zapis tekstowy fragmentu debaty w Europarlamencie.

Dowiedz si? wi?cej (o listach): http://protestkobiet.pl/aktualnosci/293-przed-dzisiejsza-debata-przekazane-zostana-parlamentowi-europejskiemu-listy-od-polskich-kobiet
Dowiedz si? wi?cej (o debacie):
http://protestkobiet.pl/aktualnosci/298-nie-ma-naszej-zgody-i-nigdy-nie-bedzie-fragment-debaty-o-sprawach-polskich-kobiet-w-parlamencie-europejskim

Zebrane przez Protest kobiet Listy od polskich kobiet w Parlamencie Europejskim
 LaDarius Gunter Jersey