Monitoring - Procedowanie ustawy zakazującej aborcji w Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie

Monitoring Protestu kobiet. Monitorowanie, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, posiedzenia Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie, które odbyło się 5 października 2016 r. Komisja rozpatrywała udzielenie lub nieudzielenie rekomendacji dla projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji w Polsce (projekt "Stop aborcji" Ordo Iuris). W Sejmie były trzy osoby z Protestu kobiet, początkowo dwie z nich - mimo posiadania przepustki nie zostały wpuszczone do sali posiedzeń, później wszystkie przepustki zostały cofnięte. Ostatecznie wszyscy przedstawiciele NGO's, ruchów i inicjatyw społecznych, które były obecne w Sejmie zostały wpuszczone. Komisja nie udzieliła rekomendacji do dalszych prac nad projektem ustawy. Projekt został skierowany do głosowania podczas posiedzenia plenarnego następnego dnia.

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Protest kobiet na żywo relacjonował wydarzenia w Sejmie.

Dowiedz się więcej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/295-projekt-stop-aborcji-bez-rekomendacji-komisji-sprawiedliwosci-i-praw-czlowieka-czy-zwykle-kobiety-wygraja

foto: Anna Dryjańska