Spotkanie koncepcyjno-organizacyjne

Po ogłoszeniu treści projektu ustawy Ordo Iuris (Komitet "Stop aborcji") całkowicie zakazującego aborcji w Polsce 1 kwietnia 2016 r. równolegle powstały grupa facebookowa Dziewuchy Dziewuchom oraz inicjatywa społeczna Marsz kobiet - Strajk Kobiet (zmieniła ona później swoją nazwę na Protest kobiet). Polskie kobiety oburzone zapisami proponowanej ustawy, m.in. zakładającej karanie więzieniem za usunięcie ciąży, zmuszanie kobiet do heroizmu przy rodzeniu dzieci będących efektem gwałtu czy dzieci z poważnymi wadami letalnymi, które uniemożliwiają przeżycie poza organizmem matki, chciały się zjednoczyć we wspólnym działaniu i wspólnym proteście. Z inicjatywy Ewy Borguńskiej, do której dołączyła Marta Habior, powstał pomysł zorganizowania pierwszego spotkania protestujących kobiet. Spotkanie zostało zorganizowane wraz zaproszonymi przez nie osobami.

Ponieważ równolegle na grupie Dziewuchy Dziewuchom Warszawa również padały prośby o organizację takiego spotkania połączono siły, a "Spotkanie koncepcyjno-organizacyjne" stało się niniejszym spotkaniem grupy Marsz kobiet - Strajk kobiet stworzonym dla grupy Dziewuchy Dziewuchom Warszawa.

W gronie osób przemawiających na spotkaniu, które odbyło się 5 kwietnia 2016 r. w Fundacji Batorego w Warszawie, była przedstawicielka tzw. Matecznika głównej grupy Dziewuchy Dziewuchom (która w ciągu tygodnia zgromadziła na Facebooku 100 000 osób) - Katarzyna von Alexandrowitsch oraz osoby z tzw. sztabu organizacyjnego Marszu/Strajku. Grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet przedstawiła projekt marszu protestacyjnego opracowanego na podstawie najczęściej pojawiających się głosów padających na grupach Dziewuchy Dziewuchom (późniejszy Marsz godności - Protest kobiet, który odbył się 18 czerwca 2016 r.), rozważano także koncepcję organizacji strajku kobiet, jednak pomysł ten wydał się zbyt wczesny do realizacji z powodu zbyt niskiego poziomu społecznej świadomości zagrożenia praw kobiet. Przeprowadzono także szeroką dyskusję na temat potrzeb, działań i problemów, na jakie należy zwrócić uwagę podczas walki o prawa kobiet. Rozważano możliwości działań Dziewuch w masowej skali, zgłaszano postulaty działań integrujących, edukacyjnych, itp.

Należy tutaj zaznaczyć, że tzw. sztab organizacyjny składał się z kobiet, które nigdy wcześniej nie pracowały dla żadnych organizacji zajmujących się prawami kobiet czy prawami człowieka i była to inicjatywa absolutnie oddolna (równiez niezwiązana z żadnymi partiami politycznymi).

Ostatecznie Marsz godności - Protest kobiet był zorganizowany przez sztab organizacyjny Marszu godności (bez organizacyjnego wsparcia grupy Dziewuchy Dziewuchom, która objęła wydarzenie jedynie swoim patronatem).

Zanim odbył się Marsz godności - Protest kobiet grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet podzieliła się na dwie części - grupę sztabu organizacyjnego Marszu godności (14 osób, później 13, obecnie 5) oraz grupę edukacja (12 osób, później 14, a obecnie 13). Od tamtej pory grupa edukacja w całości stanowi zespół Protestu kobiet. We wrześniu 2016 r. Marsz godności - Protest kobiet zmienił swoją nazwę na Marsz godności, a Protest kobiet nie ma obecnie [tekst pisany 31.10.2016 r. - przyp. red.] żadnych formalnych związków z 5-osobowym zespołem Marszu godności.

JA WI, Protest kobiet 31.10.2016