Kampanie edukacyjne - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Protest kobiet współorganizuje  "Ogólnopolski Strajk kobiet" (funkcjonujący także pod nazwą "Czarny poniedziałek") - 3 października 2016 r. od rana do godz. 21. Ze względu na całkowicie oddolny charakter tego wydarzenia, Protest kobiet organizował w ramach "Czarnego poniedziałku" zarówno własne akcje, jak i włączał się w akcje tworzone przez innych organizatorów.

W ramach wsparcia kobiet uczestniczących 3 października w "Czarnym poniedziałku" Protest kobiet prowadził własne działania w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze. We wszystkich tych miastach promowana była m.in. akcja "Czarne łzy. W obronie praw kobiet", która jest akcją wspierającą wszystkie protesty, budującą poczucie wspólnoty poprzez znak i hasło niezwiązane z żadną partią polityczną.

W Warszawie przed "Czarnym poniedziałkiem" Protest kobiet pomagał w rozdawaniu ulotek informujących o "Ogólnopolskim Strajku Kobiet" oraz rozdawał własne ulotki edukacyjne na tzw. patelni, czyli przy stacji Metro Centrum. Natomiast samego 3 października zorganizował własną kampanię edukacyjną i informacyjną na rondzie Wiatraczna, miała ona wymiar międzynarodowy, bo uczestniczyły w niej m.in. kobiety z obcymi obywatelstwami. Protest kobiet wziął także udział w porannej akcji na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, a później w "Ścianie Furii" pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości oraz w pikiecie pod siedzibą Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Następnie Protest kobiet brał udział w Strajku w siedzibie Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie kontynuował swoją zbiórkę listów od polskich kobiet skierowanych do Parlamentu Europejskiego. Blisko 100 listów (zebranych 1.10 i 3.10) zostało przekazanych 5 października na ręce deputowanej Terry Rientke przed debatą na temat sytuacji kobiet w Polsce, jaka odbyła się tego dnia w Strasburgu.

3 października Protest kobiet był także obecny podczas największej manifestacji w Warszawie, czyli na pl. Zamkowym, gdzie w ulewnym deszczu zgromadziło się 30 tys. uczestników (dane m.st. Warszawa).

Przed 3.10. nasza inicjatywa społeczna odpowiadała także na liczne pytania organizacyjne, które do nas spływały w związku o organizacją czy przebiegiem "Czarnego poniedziałku" w całej Polsce.