Pytania do rządu

8 sierpnia 2017 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Protest kobiet odczytał publicznie swój list do rządu zawierające 20. pytanie skierowane do P. Beaty Szydło. Tym samym Protest kobiet zerwał swoją oficjalną korespondencję z rządem nawołującą do podjęcia szerokiej debaty ze środowiskami obywatelskimi i organizacjami trzeciego sektora. Korespondencja może zostać wznowiona dopiero po spełnieniu żądań skupiających się na wykonaniu wyroków sądowych i wycofaniu władzy ustaw łamiących Konstytucję RP. 

Długofalowa akcja "Pytania do rządu" prowadzona przez Protest kobiet wzywa władzę do rozpoczęcia publicznej debaty ze środowiskami kobiecymi
o sprawach ich dotyczących i zaprzestania stosowania systemowej przemocy państwa. "Pytania do rządu" zostały zainicjowane 8 marca 2017 r. jako jeden z elementów demonstracji "Blondynki wywołują polityków", zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa. Finałem demonstracji była akcja "Niebieska linia", w ramach której tysiące osób niosło półkilometrową niebieską wstęgę z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji. Pismo z 15 pytaniami na 15 miesięcy rządów zostało publicznie odczytane a następnie złożone w Kancelarii Premiera. Od marca 2017 r. przed KPRM każdego ósmego dnia miesiąca odczytywany był publicznie, a następnie składany w KPRM, kolejny list Protestu kobiet z nowym pytaniem. Inicjatywa społeczna otrzymała na poruszane przez siebie kwestie kilka pism przygotowanych przez różne ministerstwa, nie zawierają one jednak odpowiedzi na zadane pytania "czemu ma służyć", "jak długo", "jaki ma cel", itd. W pismach od rządu ani razu nie podjęto także wątku debaty, również adresatka ani razu się nie odezwała, mimo że wszystkie listy i pytania kierowane były bezpośrednio do niej. Ostatni list Protestu kobiet z 8 sierpnia 2017 r. jest listem szczególnym, zawiera bowiem nie tylko pytanie ale i żądania bez spełnienia których efektywny dialog władzy z obywatelami nie jest możliwy. 

Czytaj więcej

Najważniejsza kobieta w Polsce nie jest sama!

W poniedziałek, 24 lipca 2017 r., od godz 10.30 do godz. 13, Protest kobiet prowadził demonstrację wsparcia dla prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Demonstracja pt. "Najważniejsza kobieta w Polsce nie jest sama! W obronie niezawisłości sądów" była swoistym podsumowaniem wielkich ogólnopolskich protestów w obronie wolnych i niezawisłych sądów, podczas których obywatele domagali się trzykrotnego zawetowania nowych ustaw. Przegłosowane w Sejmie przez posłów PiS ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym oraz sądach powszechnych zakładały m.in. ich upartyjnienie. Demonstracja "Najważniejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" zorganizowana została na pół godziny przed spotkaniem I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf oraz Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędziego Stanisław Zabłocki z pełniącym funkcję prezydenta RP Andrzejem Dudą. Frekwencja na demonstracji wg Protestu kobiet oceniana jest na ok. 1000 osób.

Czytaj więcej

Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość

co: Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r. od godz. 15
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, Śląskie Perły, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Protest kobiet, Czarne Szmaty, Marsz Godności, Dziewuchy Dziewuchom, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Konferencja Episkopatu Polek
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1366701943450727/
strona: -
dodatkowe informacje: Protest w obronie wolnych sądów.

Czytaj więcej

Blondynki wywołują polityków

8 marca 2017 r. Protest kobiet zorganizował trzy wydarzenia w ramach wsparcia Międzynarodowego Strajku Kobiet. Poświęcone były one tylko jednemu tematowi - protestowi przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa. Na tę demonstrację Protestu kobiet składały się trzy elementy: "Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło" - 15 pytań do rządu z okazji 15 miesięcy jego pracy (8 marca 2017 r., godz. 12, KPRM), "Blondynki wywołują polityków" - demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa (8 marca 2017 r., godz. 15, Rotunda) oraz "Niebieska linia" - finałowa akcja demonstracji Protestu kobiet polegająca na przejściu ul. Marszałkowską z półkilometrową niebieską wstęgą, symbolizującą walkę z przemocą wobec kobiet. Przejście odbywało się na trasie Rotunda - pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano finał Międzynarodowego Strajku Kobiet pt. "8M" (8 marca 2017 r., godz. 16.30, Rotunda). Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet to: "Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło" - ok. 50 osób; "Blondynki wywołują polityków" - minimum 800 osób; "Niebieska linia" - ok. 5000 osób.

Czytaj więcej

Monitoring - Procedowanie nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Protest kobiet prowadził obywatelski monitoring nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach w Sejmie - najpierw 29 listopada 2016 r. na nocnym posiedzeniu plenarnym (frekwencja podczas 1. czytania ustawy była bardzo niska - na sali znajdowało się jedynie 16 posłów), a następnie 30 listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji administracji i spraw wewnętrznych (2. czytanie). Z obu etapów procedowania zmian w Prawie do zgromadzeń Protest kobiet udostępnił transmisję wideo na żywo.

Czytaj więcej

Światła awaryjne. W obronie praw obywatelskich

29 listopada 2016 r. w godz. 20.00-22.00 Protest kobiet zorganizował demonstrację "Światła awaryjne. W obronie praw obywatelskich" w proteście przeciwko nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Legalna demonstracja odbywała się po zmroku pod gmachem Sejmu RP, niedaleko Biura przepustek. Frekwencja wyniosła ok. 100 osób.

Czytaj więcej

Mannequin Challenge Polska - Siła kobiet

27 listopada 2016 r. w Warszawie o godz. 14.00 i 15.00 podczas wydarzenia "Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa" Protest kobiet zorganizował polską edycję Mannequin Challenge. "Mannequin Challenge Polska. W obronie praw kobiet" jest nawiązaniem do bezideowej mody, jaka zapanowała w wielu krajach na świecie. Polska edycja z podtytułem ma za zadanie zwrócić uwagę na łamanie praw kobiet w naszym kraju.

Czytaj więcej

Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa

"Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa" - marsz i kiermasz - 27 listopada 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w Warszawie. Marsz szedł spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze pod Sejm RP. Protest kobiet został partnerem organizatora, którym była Ściana Furii. "Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa" była wydarzeniem, które w swoim założeniu miało upamiętniać 98. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Dlatego też część manifestantek była przebrana w stroje sufrażystek i emancypantek.

Czytaj więcej

Wystąpienie - Okrągły stół kobiet

26 listopada 2016 r. Protest kobiet uczestniczył w "Okrągłym stole kobiet" w dyskusji o sposobach na skuteczne oddziaływanie ruchów kobiecych na stanowienie prawa i opinię publiczną. Spotkanie odbyło się w Auli Uczelni Vistula w Warszawie. Organizatorem spotkania była Aleksandra Śniegocka-Goździk, prowadzenie Renata Kim. Uczestnikami "Okrągłego stołu kobiet" byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, partii i ruchów społecznych: Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Partia Inicjatywa Feministyczna, Partia Razem, Centrum Praw Kobiet, Partia Zieloni, Akcja Demokracja, Fundacja Suwak, .Nowoczesna, Równość i Nowoczesność, Inicjatywa Polska, Ściana Furii, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Protest kobiet.

Rząd bawi się nami jak lalkami

Rząd bawi się nami jak lalkami

Manifestacja "Rząd bawi się nami jak lalkami" została zorganizowana przez Protest kobiet 6 listopada 2016 r. pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Spontaniczna manifestacja w solidarności z rodzinami dzieci niepełnosprawnych oraz w sprzeciwie wobec zapisom ustawy "Za życiem" wprowadzającym do polskiego prawa pojęcie "dziecka w fazie prenatalnej" trwała od godz. 12 do 17.30.

Czytaj więcej

Monitoring - Procedowanie ustawy "Za życiem" na posiedzeniu plenarnym i posiedzeniu Komisji polityki społecznej i rodziny

Protest kobiet prowadził obywatelski monitoring kolejnej błyskawicznie procedowanej ustawy. Ustawa "Za życiem" wprowadzana była ze złamaniem procedur sejmowych, jeśli chodzi o terminy zgłaszania posiedzeń komisji. Rządowy projekt został zaprezentowany i złożony w Sejmie 2 listopada 2016 r. wieczorem. 3 listopada 2016 r. Protest kobiet, wraz z innymi przedstawicielami NGO's oraz ruchów społecznych, obserwował wieczorne  posiedzenie plenarne, gdzie odbywało się 1. czytanie rządowej ustawy, później posiedzenie Komisji polityki społecznej i rodziny (2. czytanie), a równolegle uczestniczył także w spontanicznie zorganizowanej demonstracji przed budynkiem Parlamentu.

Czytaj więcej
Nie zejdziemy do podziemia

Nie zejdziemy do podziemia

Manifestacja “Nie zejdziemy do podziemia” zorganizowana została przez Protest kobiet pod Rotundą i hotelem Metropol przy wejściach do przejścia podziemnego pod głównym rondem w Warszawie, 24 października 2016 r. Wydarzenie na rondzie Dmowskiego zaplanowane zostało z okazji 41. rocznicy wielkiego strajku kobiet w Islandii i wpisywało się w Rundę II Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Czytaj więcej

Wystąpienie - Demonstracja pod domem prezesa PiS

Protest kobiet był obecny podczas wieczornej demonstracji pod domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, 13 października 2016 r. Podczas protestu na warszawskim Żoliborzu odbywał się hyde park, podczas którego wypowiadali się zarówno przedstawiciele organizacji, partii, ruchów społecznych, jak i zwykli ludzie. Swoje wystąpienie poświęcone m.in. edukacji seksualnej miała Katarzyna Skalska z Protestu kobiet.

Czytaj więcej

Wystąpienie - Demonstracja środowisk demokratycznych

Demonstracja pod Pałacem Prezydenckim zorganizowana 10 października 2016 r. przez środowiska demokratyczne, m.in. przez stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) oraz Obywatele RP. Swoje wystąpienie miała tutaj Ewa Borguńska, która mówiła o zagrożeniach płynących z łamania praw kobiet i praw człowieka w Polsce.

Czytaj więcej

Monitoring - Procedowanie ustawy zakazującej aborcji na posiedzeniu plenarnym w Sejmie

Monitoring Protestu kobiet. Monitorowanie, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, posiedzenia plenarnego Sejmu w dniu 6 października 2016 r., podczas którego odbyło się głosowanie nad projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji w Polsce. Mimo obecności kilku przedstawicieli Protestu kobiet oraz licznych przedstawicieli organizacji pozarządowych na salę większość z nich nie zostało wpuszczonych. Na żywo głosowanie obserwowało tylko 5 osób, wśród nich jedna osoba z Protestu kobiet. Łącznie mogły mieć jedynie jeden aparat fotograficzny i jeden telefon komórkowy. Projekt został odrzucony w głosowaniu przez parlamentarzystów.

Czytaj więcej

Monitoring - Procedowanie ustawy zakazującej aborcji w Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie

Monitoring Protestu kobiet. Monitorowanie, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, posiedzenia Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie, które odbyło się 5 października 2016 r. Komisja rozpatrywała udzielenie lub nieudzielenie rekomendacji dla projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji w Polsce (projekt "Stop aborcji" Ordo Iuris). W Sejmie były trzy osoby z Protestu kobiet, początkowo dwie z nich - mimo posiadania przepustki nie zostały wpuszczone do sali posiedzeń, później wszystkie przepustki zostały cofnięte. Ostatecznie wszyscy przedstawiciele NGO's, ruchów i inicjatyw społecznych, które były obecne w Sejmie zostały wpuszczone. Komisja nie udzieliła rekomendacji do dalszych prac nad projektem ustawy. Projekt został skierowany do głosowania podczas posiedzenia plenarnego następnego dnia.

Czytaj więcej

Listy od polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego

Protest kobiet zebrał blisko 100 listów od polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego, które przekazał 5 października 2016 r. do Strasburga. Listy, zbierane 1.10 oraz 3.10 przez Protest kobiet zostały przekazane na ręce deputowanej Terry Rientke przed debatą w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji kobiet w Polsce. Po debacie listy zostały wywieszone na jednej ze ścian Europarlamentu i opatrzone napisem "Czarny protest".

Czytaj więcej

Kampanie edukacyjne - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Protest kobiet współorganizuje  "Ogólnopolski Strajk kobiet" (funkcjonujący także pod nazwą "Czarny poniedziałek") - 3 października 2016 r. od rana do godz. 21. Ze względu na całkowicie oddolny charakter tego wydarzenia, Protest kobiet organizował w ramach "Czarnego poniedziałku" zarówno własne akcje, jak i włączał się w akcje tworzone przez innych organizatorów.

Czytaj więcej

Stanowisko edukacyjne - Żarty się skończyły

Stanowisko edukacyjno-informacyjne podczas demonstracji "Żarty się skończyły", która odbyła się 1 października 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Demonstracja "Żarty się skończyły" została zorganizowana przez Inicjatywę Polską we współpracy z innymi organizacjami w związku z decyzją Sejmu RP o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety.

Czytaj więcej
Czarne łzy. W obronie praw kobiet

Czarne łzy. W obronie praw kobiet

"Czarne łzy. W obronie praw kobiet" - organizowana przez Protest kobiet akcja długofalowa wspomagająca protesty czy demonstracje dotyczące praw kobiet i praw człowieka. Akcja buduje poczucie wspólnoty pomiędzy protestującymi, ma zachęcać do rozmów na ten temat i być swoistą codzienną manifestacją.

Czytaj więcej

Stanowisko edukacyjne - Ani kroku dalej. Demonstracja Ratujmy Kobiety

Stanowisko edukacyjno-informacyjne zorganizowane 18 września 2016 r. podczas "Ani kroku dalej. Demonstracja Ratujmy Kobiety" pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Koalicja ponad 30 organizacji kobiecych, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych, partii i ruchów obywatelskich zorganizowała ogólnopolski protest przeciwko projektowi wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce. „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy Kobiety” to jeden z nielicznych przypadków tak szerokiej współpracy różnych środowisk.

Czytaj więcej

Wystąpienie - Debata uliczna "Prawem czy wieszakiem"

Ewa Borguńska, jako przedstawiciel Protestu kobiet, brała udział w debacie ulicznej "Prawem czy wieszakiem. Wolność i godność Polek 2016", zorganizowanej przez Koalicję Organizacji Demokratycznych (KODE) - obecnie organizacja ta nosi nazwę Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) - oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety". Debata uliczna odbyła się 17 lipca 2016 r. pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Czytaj więcej

Piknik organizacji pozarządowych - Marsz godności - Protest kobiet

"Piknik organizacji pozarządowych" zorganizowany został przez Protest kobiet bezpośrednio po "Marszu godności - Proteście kobiet" 18 czerwca 2016 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Pomiędzy rzeźbami cnót i muz rozstawione zostały stanowiska organizacji pozarządowych, zajmujących się prawami kobiet, w tym m.in. Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton.

Czytaj więcej

Marsz godności - Protest kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet

 Protest kobiet patronuje  Protest kobiet był patronem wydarzenia [cztery osoby ze sztabu organizacyjnego Marszu godności działają w ramach inicjatywy społecznej Protest kobiet - przyp. red.]. 18 czerwca 2016 r. ulicami Warszawy przeszedł Marsz godności - Protest kobiet. Marsz rozpoczął się symbolicznie za pięć dwunasta na pl. Zbawiciela, a zakończył ok. godz. 14 przy Ogrodzie Saskim. Manifestujący szli więc najważniejszą arterią Warszawy, czyli ul. Marszałkowską. Frekwencja Marszu godności szacowana jest na 7 tys. osób. Marsz rozpoczął się od minuty ciszy, która była uczczeniem pamięci Joe Cox, brytyjskiej parlamentarzystki działającej m.in. na rzecz praw kobiet, która została zamordowana kilka dni przed warszawską manifestacją.

Czytaj więcej

Spotkanie koncepcyjno-organizacyjne

Po ogłoszeniu treści projektu ustawy Ordo Iuris (Komitet "Stop aborcji") całkowicie zakazującego aborcji w Polsce 1 kwietnia 2016 r. równolegle powstały grupa facebookowa Dziewuchy Dziewuchom oraz inicjatywa społeczna Marsz kobiet - Strajk Kobiet (zmieniła ona później swoją nazwę na Protest kobiet). Polskie kobiety oburzone zapisami proponowanej ustawy, m.in. zakładającej karanie więzieniem za usunięcie ciąży, zmuszanie kobiet do heroizmu przy rodzeniu dzieci będących efektem gwałtu czy dzieci z poważnymi wadami letalnymi, które uniemożliwiają przeżycie poza organizmem matki, chciały się zjednoczyć we wspólnym działaniu i wspólnym proteście. Z inicjatywy Ewy Borguńskiej, do której dołączyła Marta Habior, powstał pomysł zorganizowania pierwszego spotkania protestujących kobiet. Spotkanie zostało zorganizowane wraz zaproszonymi przez nie osobami.

Czytaj więcej