Zasady korzystania z ulotek Protestu kobiet

1. Protest kobiet udostępnia swoje ulotki do samodzielnego druku lub publikacji cyfrowych.
2. Ulotek nie wolno modyfikować - nie wolno rozdzielać stron ulotek (stanowią one integralną całość), usuwać lub dopisywać tekstu, dodawać jakichkolwiek znaków graficznych, naklejać lub w inny sposób zasłaniać treść lub grafiki ulotek po ich wydrukowaniu.
3. Protest kobiet zezwala na samodzielną dystrybucję ulotek, jednak osoby je rozdające mają obowiązek zadbać o to, by nie zaśmiecać nimi przestrzeni publicznej, a w przypadku ich rozkładania każdorazowo muszą uzyskać zgodę właściciela lokalu lub terenu.

4. Zabrania się rozklejania ulotek w przestrzeni publicznej w miejscach do tego nie przeznaczonych - tj. na płotach, ścianach budynków, ławkach, w środkach komunikacji miejskiej, na drzewach, itp.
5. Ulotki mogą być rozklejane na słupach ogłoszeniowych lub w citylightach - jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody lub opłaceniu przestrzeni ekspozycyjnej.
6. Zezwala się na dystrybucję ulotek w wersji elektronicznej poprzez strony internetowe czy profile na Facebooku - przy zachowaniu zasad braku modyfikacji plików oraz trzymaniu się zasad netetykiety i prawa prasowego.
7. Zabronione jest rozsyłanie elektronicznych wersji ulotek korespondencją masową bez odpowiedniego zezwolenia lub opłacenia usługi legalnego mailingu. Ulotki edukacyjne nie służą do spamowania.
8. Protest kobiet nie pokrywa kosztów samodzielnego drukowania, samodzielnego zamówienia produkcji ulotek w drukarni ani poniesionych kosztów ich dostawy czy dystrybucji, także dystrybucji cyfrowej.
9. Osoby rozpowszechniające ulotki lub je dystrybuujące powinny działać w obronie praw kobiet i dochować wszelkiej staranności przy prowadzeniu edukacji w oparciu o naukę i prawa człowieka, a nie w oparciu o światopogląd.
10. Zaleca się, aby ulotki drukować w podanych formatach, gramaturach papieru i opcjach kolorystycznych.

Życzymy udanych i skutecznych działań edukacyjnych.
Protest kobiet