Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna ProteAstu kobiet, fot. M. Streblicka
Zbiórka publiczna ProteAstu kobiet, fot. M. Streblicka

Protest kobiet od 30 października 2016 r. zbiera fundusze poprzez zbiórkę publiczną "Podnoszenie świadomości obywateli poprzez uliczne i innego rodzaju akcje edukacyjne". Zbiórka jest zarejestrowana pod nr 2016/3773/KS, a organizatorem zbiórki jest komitet społeczny Protest kobiet.

Zbiórka do puszek i skarbon jest prowadzona w trybie ciągłym podczas wydarzeń Protestu kobiet a także za zgodą organizatorów innych wydarzeń oraz właścicieli lub kierownictwa obiektów publicznych, społecznych lub prywatnych.

Szczegółowy cel zbiórki to:

Działalność bieżąca inicjatywy społecznej Protest kobiet - koszty druku ulotek i wydawnictw, w tym koszty składu i łamania do druku, plakatów, banerów, tablic, potykaczy, transparentów i flag, itp. Materiały w celu wykonania transparentów, tablic i innych, koszty transportu, w tym paliwa, koszty najmu i zakupu sprzętu na stanowiska informacyjne czy konferencyjne (w tym meble, sprzęt nagłaśniający i oświetlający, megafony, rzutniki, agregat, materiały biurowe i socjalne), wynajem sal, namiotów, itp. Koszty prawne, koszty obsługi księgowej, koszty ekspertyz merytorycznych, koszty podróży i hoteli w kraju i za granicą członków inicjatywy i zaproszonych gości oraz innego rodzaju koszty związane z niniejszą inicjatywą społeczną.