Wsparcie - "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet"

15 listopada 2016 r. Protest kobiet uczestniczy? (na widowni) w konferencji "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzie?cia pi?? lat obecno?ci Polski w Radzie Europy". Wydarzenie odbywa?o si? w Warszawie w Pa?acu Tyszkiewiczów (Uniwersytet Warszawski).

W ramach konferencji odby?y si? dwa panele. Pierwszy pt. "Jak chroni?, umacnia? i upowszechnia? prawa reprodukcyjne i seksualne kobiet" z udzia?em Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Krystyny Kacpury, dyrektor biura Rady Europy Hanny Machi?skiej oraz przewodnicz?cej Komitetu Ratujmy Kobiety - Barbary Nowackiej. A drugi pt. "czarny Protest i Strajk Kobiet - przebudzona rewolucja?" z udzia?em Anny Dryja?skiej, dr El?biety Korolczuk, Agaty Czarnackiej i prof. Zbigniewa Szawarskiego.

 Chris Webber Jersey