Wsparcie - "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet"

15 listopada 2016 r. Protest kobiet uczestniczył (na widowni) w konferencji "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzieścia pięć lat obecności Polski w Radzie Europy". Wydarzenie odbywało się w Warszawie w Pałacu Tyszkiewiczów (Uniwersytet Warszawski).

W ramach konferencji odbyły się dwa panele. Pierwszy pt. "Jak chronić, umacniać i upowszechniać prawa reprodukcyjne i seksualne kobiet" z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Krystyny Kacpury, dyrektor biura Rady Europy Hanny Machińskiej oraz przewodniczącej Komitetu Ratujmy Kobiety - Barbary Nowackiej. A drugi pt. "czarny Protest i Strajk Kobiet - przebudzona rewolucja?" z udziałem Anny Dryjańskiej, dr Elżbiety Korolczuk, Agaty Czarnackiej i prof. Zbigniewa Szawarskiego.