Zbiórka - Zbiórka środków higienicznych dla bezdomnych kobiet

21 listopada 2016 roku Protest kobiet przekaza? Fundacji Feminoteka kilka kilogramów ?rodków higienicznych dla bezdomnych kobiet. Materia?y te - podpaski, tampony, chusteczki i inne produkty b?d? rozdawane bezp?atnie osobom potrzebuj?cym na terenie Warszawy.

Darowizna ta to ma?y, ale konkretny gest w obronie godno?ci kobiet. Gest wsparcia najs?abszych i najbardziej potrzebuj?cych.

Fundacji zosta?y tak?e przekazane ulotki edukacyjne stworzone przez zespó? Protestu kobiet.

 Elias Lindholm Womens Jersey