Zbiórka - Zbiórka pieniędzy na działalność Centrum Praw Kobiet

Protest kobiet 1 października 2016 r. prowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz Centrum Praw Kobiet (zajmującym się udzielaniem pomocy kobietom bitym, gwałconym i doświadczającym wszelkiego rodzaju przemocy domowej), a które w 2016 r. nie otrzymało dotacji na swoją działalność. Pieniądze zbierane były na stanowisku edukacyjno-informacyjnym podczas demonstracji "Żarty się skończyły" pod Sejmem. Zebrano blisko 5000 zł.