Wsparcie - Happening "Bunt ciał pod Sejmem"

Wsparcie Protestu kobiet. Uczestnictwo Protestu kobiet w Happeningu "Bunt ciał pod Sejmem", organizowanym przez Porozumienie Kobiet 8 Marca, który odbył się 9 października 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Happening polegał na leżeniu na ziemi, aby zwrócić uwagę na prawa kobiet.