Zbiórka - Ostatni tydzień zbiórki podpisów - Ratujmy Kobiety

Wsparcie Protestu kobiet. Przedstawicielki Protestu kobiet uczestniczy?y w zbiórce podpisów poparcia dla projektu ustawy "Ratujmy Kobiety" (25-31 lipca 2016 r. w Warszawie).

Protest kobiet w??cza? si? tak?e wcze?niej w zbiórk? podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety", uczestniczy? tak?e w procesie skoordynowania organizacji pozarz?dowych we wspólnym dzia?aniu oraz by? tak?e obecny podczas sk?adania 215 tys. podpisów poparcia projektu ustawy "Ratujmy Kobiety" do Sejmu.

Pó?niej Protest kobiet wspiera? demonstracje sprzeciwu wobec odrzucenia tego projektu po pierwszym czytaniu w Sejmie oraz monitorowa? prace Komisji sprawiedliwo?ci i praw cz?owieka w Sejmie nad projektem ustawy zaostrzaj?cej prawo, tj. projektem "Stop aborcji".

foto: Micha? Wende

 Beau Bennett Jersey