Wsparcie - Solidarnie z Irlandkami

Wsparcie Protestu kobiet. Protest kobiet był obecny podczas pikiety "Solidarnie z Irlandkami", organizowanej przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Pikieta odbyła się 28 września 2016 r. pod ambasadą Irlandii w Polsce (ul. Mysia 5, Warszawa). W tym samym czasie i miejscu trwała kontrpikieta zwolenników wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce.

Akcja pod ambasadą miała na celu pokazanie solidarności w walce Irlandek o dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji. Jak podaje Federa w Irlandii zakaz aborcji został umieszczony w konstytucji po referendum w 1983 roku. "Tak zwana „8. poprawka” konstytucji Irlandii zrównuje życie nienarodzone z życiem kobiety. Kościół Katolicki odegrał dominującą rolę w lobbowaniu za tą legislacją i nadal odgrywa kluczową rolę we współczesnej irlandzkiej polityce. Legislacja była od tego czasu zmieniana, po „Sprawie X” [X case] pozwalając na aborcję, gdy życie kobiety jest bezpośrednio zagrożone lub gdy ma skłonności samobójcze. Drakońskie prawo przewiduje, że jeśli kobieta dokona aborcji poza tymi przypadkami, może zostać skazana na wyrok do 14 lat pozbawienia wolności".

Polski protest wpisał się w kampanię „Odwołać 8. poprawkę”, która jest kampanią na rzecz wykreślenia zakazu aborcji z konstytucji Irlandii. Podobne demonstracje odbyły się także w innych krajach z okazji  Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion (28.09)