Wsparcie - Czarny Protest i Ratujmy kobiety

Wsparcie Protestu kobiet. Mobilne stanowisko fotograficzne stworzone podczas połączonych demonstracji pod gmachem Sejmu RP w Warszawie, 22 września 2016 r. Tego dnia odbyły się równolegle dwie demonstracje - "Ratujmy kobiety", organizowana przez Inicjatywę Polską oraz "Czarny protest", organizowany przez Partię Razem. Na tym samym placu i w tym samym czasie trwała także pikieta zwolenników projektu ustawy Ordo Iuris zakładającego wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu aborcji.

Protest kobiet zorganizował stanowisko fotograficzne z białą ramą opatrzoną napisem "Światopogląd ogranicza", przez którą widać było pikietę zwolenników Ordo Iuris. Akcją tą Protest kobiet chciał zwrócić uwagę na ograniczone widzenie świata i praw człowieka przez ludzi, którzy poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji chcą skazać kobiety w Polsce na ogromne cierpienie, zmusić je do heroizmu wymuszonego przez prawo, zapowiadać dochodzenia policyjne w przypadku poronienia czy skazać kobiety na więzienie w przypadku usunięcia ciąży.