Protest kobiet otrzymał nagrodę Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Podczas jubileuszu 25-lecia działalności Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Federa) Protest kobiet otrzymał nagrodę za swoją działalność na rzecz kobiet. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 listopada 2016 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie Federki zostały przyznane 25 organizacjom pozarządowym, ruchom społecznym, inicjatywom obywatelskim i mediom, które najbardziej przyczyniły się do obrony praw kobiet w Polsce.

Uroczystość rozpoczął wyreżyserowany przez Ewę Pytkę spektakl autorstwa Sylwii Chutnik, której tekst oparty został na codziennej pracy działaczek Federy. Po krótkiej przerwie odbyła się debata, moderowana przez Agnieszkę Graff, a której uczestniczkami były Ewa Borguńska, Marta Habior, Krystyna Kacpura, Wanda Nowicka, Lidia Makowska, Magda Staroszczyk i zgromadzeni na widowni uczestnicy spotkania.

- 25 lat walki o prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce za nami i nie wiemy, ile lat jeszcze przed nami. Możemy jednak Was zapewnić, że będziemy ze zdwojoną energią walczyć aż do skutku, bo mocno wierzymy w to, co robimy - pisała Krystyna Kacpura, dyrektor Federy tuż przed rozpoczęciem jubileuszu organizacji. - Bardzo cenimy nowe inicjatywy kobiet i dziewcząt, które budzą nadzieję na odrodzenie się solidarności społecznej, a przede wszystkim kobiecej. Będziemy je mocno wspierać łącząc pod wspólnym hasłem walki o odzyskanie praw reprodukcyjnych kobiet.

Na koniec oficjalnych obchodów Małgorzata Księżopolska i Krystyna Kacpura wręczyły 25 Federek, statuetek, którymi Federacja podziękowała za lata lub tylko ostatnie miesiące współpracy i działania na rzecz kobiet.

Wyróżnienia otrzymały:

prof. Eleonora Zielińska i Wanda Nowicka oraz Amnesty International, Czarny Protest, "Codziennik Feministyczny", Dziewuchy Dziewuchom, Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, "Gazeta Wyborcza", Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, Koalicja na rzecz CEDAW, Kongres Kobiet, Komitet Ratujmy Kobiety, "Krytyka Polityczna", Marsz Godności - Sztab, Ogólnopolski Strajk Kobiet, "Oko Press", Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Protest kobiet, Stowarzyszenie Pro Femina, Superstacja, TOK FM, Trójmiejska Akcja Kobieca, "Wysokie Obcasy".

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jest związkiem organizacji pozarządowych, który powstał w 1991 roku. Jej celami są: zrównanie szans kobiet i mężczyzn oraz prawo kobiet do świadomego macierzyństwa, które obejmuje dostęp do antykoncepcji, rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka, prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem oraz prawo do przerywania ciąży. Federa od 1999 roku posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ (ECOSOC). Organizacja prowadzi wiele działań na rzecz kobiet, m.in. telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Zajmuje się także edukacją - działa przy niej Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.