„Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło” 15 pytań do rządu z okazji Dnia Kobiet

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 08.03.2017

Preludium demonstracji „Blondynki wywołują polityków” zaplanowanej 8 marca o godz. 15 pod Rotundą w Warszawie będzie złożenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów życzeń i wymownych upominków od kobiet. Okolicznościowe życzenia Protestu kobiet zawierają m.in. 15 pytań przypadających z okazji ok. 15 miesięcy działań rządu. Są także wezwaniem do publicznej, rzetelnej debaty rządu ze środowiskami kobiecymi o sprawach ich dotyczących.

Przekazywanymi upominkami będą okaleczone lalki i inne maskotki symbolizujące dzieci, do których rodzenia większość parlamentarna usiłuje nakłonić kobiety, które są śladem społecznego protestu wobec jednej z ustaw wdrożonych w życie przez obecny rząd. Lalki te zostały w spontanicznym zrywie przyniesione 6 listopada 2016 r. pod Pałac Prezydencki, podczas sześciogodzinnej demonstracji „Rząd bawi się nami jak lalkami” również organizowanej przez inicjatywę Protest kobiet.

„Owe upominki to metaforyczne „dowody” na to, że prawo antyprzemocowe w Polsce nie działa (wbrew temu, co powiedział niedawno P. Andrzej Duda, podsumowując w dodatku, aby tzw. Konwencji antyprzemocowej „przede wszystkim nie stosować”). Wspomniana Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przywołuje podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i gwarantuje w państwach ją ratyfikujących wszystkim kobietom podstawową ochronę w zakresie równouprawnienia, godności ludzkiej i praw człowieka. Mamy nadzieję, że plany jej wypowiedzenia zostały bezpowrotnie pogrzebane” – czytamy w liście, którego pełna treść, choć nie wyczerpująca wszystkich zagadnień, zostanie przekazana do publicznej wiadomości 8 marca.

Wśród pytań znajdują się tematy związane z prawami reprodukcyjnymi, ale też bytowymi czy o media publiczne. Do jednych z ważniejszych należy: „Jakie rozwiązania proponuje Pani rząd w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale także mężczyzn, którzy są zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Jak planują Państwo rozwiązać problem braku odprowadzania składek emerytalnych, do którego przyczynia się program 500+? Nie negujemy walorów programu, ale chcemy wiedzieć co nas – Polki i Polaków – czeka, gdy te pieniądze się skończą, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na pracę i bez własnej emerytury”.   

List przypomina m.in. słowa P. Jarosława Kaczyńskiego, który na Kongresie Kobiet Prawicy (2011) powiedział, że „pierwszą sprawą, którą z całą pewnością trzeba załatwić, to jest sprawa ochrony godności kobiety. Nie jest z tym ciągle w naszym kraju dobrze”. Zadaje liczne pytania dotyczące działalności rządu PiS, a kończy się wezwaniem do debaty: „Życzymy, aby dojrzała Pani do potrzeby uzgadniania poczynań Pani rządu w sprawach dotyczących kobiet ze środowiskami kobiecymi. My jesteśmy do tego gotowe. Mamy dość meblowania nam życia i decydowania o jego najintymniejszych sferach przez panów, których gros przyziemnych problemów nigdy nie dotknęły i nie dotkną”.

Życzenia zostaną przekazane do KPRM 8 marca o godz. 12.

Później treść listu zostanie w całości lub części odczytana na demonstracji „Blondynki wywołują polityków” (Rotunda, 8.03., godz. 15). Tematem demonstracji jest protest przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa. Finałem wydarzenia będzie przejście z półkilometrową niebieską wstęgą (akcja „Niebieska linia”) spod Rotundy na pl. Konstytucji. Wszystkie trzy wydarzenia Protestu kobiet są organizowane w ramach wsparcia Międzynarodowego Strajku Kobiet, w którym uczestniczy 50 krajów świata (m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, Australia, Chile czy Brazylia).

CZYTAJ TREŚĆ LISTU: http://www.protestkobiet.pl/dokumentacja/stanowiska/501-zyczenia-okolicznosciowe-dla-p-szydlo-15-pytan-do-rzadu-z-okazji-dnia-kobiet

Co, gdzie, kiedy?

akcja: „Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło”
opis: złożenie listu z upominkami w KPRM, wydarzenie towarzyszące demonstracji „Blondynki wywołują polityków”
temat: protest przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa
organizator: Protest kobiet
informacje: www.protestkobiet.pl
miasto: Warszawa
daty i miejsca wszystkich planowanych wydarzeń:
8 marca 2017, godz. 12.00 (składanie listu, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3)
8 marca 2017, godz. 15.00 (demonstracja, Rotunda, rondo Dmowskiego)
8 marca 2017, godz. 16.30 (start przejścia z „Niebieską linią” na trasie Rotunda – pl. Konstytucji)