Półkilometrowy protest z „Niebieską linią” w Warszawie (finał demonstracji Protestu kobiet)

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 04.03.2017

Demonstracji „Blondynki wywołują polityków” organizowanej przez Protest kobiet 8 marca o godz. 15 przy Rotundzie towarzyszyć będzie wymowna akcja przeciwko przemocy pt. „Niebieska linia”. Protestujący przejdą z rozciągniętą pomiędzy ludźmi niebieską wstęgą ulicą Marszałkowską. Trasa wiedzie spod Rotundy na pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano „8M” finał Międzynarodowego Strajku Kobiet.

W zależności od liczby osób na demonstracji wstęga będzie miała długość od 100 metrów do 0,5 kilometra. Start przemarszu zaplanowano na godz. 16.30.

Ta symboliczna „Niebieska linia” ma zwrócić uwagę na pośredni akt przemocy wobec kobiet, jakim jest nieprzyznawanie pieniędzy organizacjom zajmującym się pracą z ofiarami. W 2016 roku wśród poszkodowanych organizacji były np. Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba, Fundacja Dzieci Niczyje i Centrum Praw Kobiet. W 2017 roku finansowania działalności ponownie nie otrzymało Centrum Praw Kobiet, które m.in. udziela porad prawnych oraz psychologicznych kobietom – ofiarom przemocy i dyskryminacji czy prowadzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie. Los CPK podzieliło także Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które nie otrzymało dotacji na działalność swojego pomocowego telefonu.

„Brak pomocy państwa w działalności profesjonalnych organizacji pozarządowych zajmujących się nie tylko realnym wspieraniem pokrzywdzonych kobiet i dzieci (stanowiących ok. 90% ofiar), ale także edukacją, to wspieranie przemocy. To wspieranie i udzielanie ochrony sprawcom pobić, gwałtów, szantażów, molestowania, zastraszania, szykanowania czy poniżania” – czytamy w materiałach informacyjnych Protestu kobiet o tej akcji.

Przypomnijmy, że w Polsce od wielu lat zapadają bardzo niskie wyroki w sprawach sądowych dotyczących przemocy domowej – ok. 90% z nich kończy się karą w zawieszeniu. Podobna sytuacja dotyczy gwałtów, w których nie dość, że 90% przypadków nie jest zgłaszanych na policję, to jeszcze w sprawach zgłoszonych aż 67% dochodzeń prokuratorskich zostaje umorzonych na etapie śledztwa.

Organizator „Niebieskiej linii” dodaje, że „Moralnym obowiązkiem każdego z nas jest potępianie postawy używania siły wobec kogokolwiek. Obowiązkiem każdego z nas jest udzielanie pomocy ofiarom przemocy (mówi o tym m.in. kodeks karny). Każdy z nas ma prawo do wolności i godności, a gwarantuje nam to prawo zarówno Konstytucja RP, jak i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i cały system tematycznych aktów prawnych”. 

Niesiona przez ludzi półkilometrowa wstęga ma dotrzeć na finał Międzynarodowego Strajku Kobiet „8M”, czyli na pl. Konstytucji, około godz. 17 i być wymownym symbolem walki z przemocą.

Co, gdzie, kiedy:

akcja: „Niebieska linia”
opis: wydarzenie towarzyszące demonstracji „Blondynki wywołują polityków”
temat: protest przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa
organizator: Protest kobiet
informacje: www.protestkobiet.pl
wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/360188097713197/ 
miejsce: Rotunda, rondo Dmowskiego, Warszawa
data:
8 marca 2017, godz. 15.00 (demonstracja)
8 marca 2017, godz. 16.30 (start przejścia)