„Blondynki wywołują polityków” polityczna demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 01.03.2017

8 marca kobiety z 40 krajów świata, m.in. USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Argentyny, Australii, Brazylii, Chile, Włoch, Meksyku, Peru, Rosji, Korei Płd., Turcji, Szwecji, Togo czy Urugwaju będą uczestniczyć w Międzynarodowym Strajku Kobiet. Zainicjowany w Polsce bunt, swoje kulminacyjne momenty będzie miał w stolicach uczestniczących w wydarzeniu państw. W Warszawie – poza wieloma akcjami na terenie całego miasta – zaplanowano dwie duże demonstracje: „Blondynki wywołują polityków” Protestu kobiet i „8M” Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Międzynarodowy Strajk Kobiet tworzony jest przez wiele niezależnych grup, inicjatyw i ruchów społecznych. Jednym z nich Protest kobiet, który wspierając strajk organizuje manifestację tylko z jednym, ale za to bardzo wymownym, tematem dotyczącym nasilającej się przemocy i systemowej przemocy państwa wobec kobiet.

Demonstracja „Blondynki wywołują polityków” zaplanowana została na 8 marca o godz. 15 pod Rotundą przy rondzie Dmowskiego w Warszawie. Ma ona wyrazić oddolny, obywatelski akt sprzeciwu wobec polityki państwa, które toleruje i potęguje przemoc wobec kobiet. Ta systemowa przemoc wyraża się w stanowieniu przepisów prawa, w przyzwoleniu na jego łamanie, w stosowaniu przemocy werbalnej w wypowiedziach polityków czy w naciskach finansowych lub prawnych na organizacje pozarządowe zajmujące się zwalczaniem przemocy.
90% wyroków sądowych w sprawach dotyczących przemocy domowej kończy się dla sprawców karą w zawieszeniu. 67% dochodzeń prokuratorskich o zgłoszonych gwałtach jest umarzanych na etapie śledztwa. Dług alimentacyjny wynosi ponad 10 mld zł, a to oznacza, że zasądzonych alimentów nie dostaje aż milion dzieci. Poza tym państwo coraz mocniej ingeruje w inne sfery życia kobiet, poprzez m.in. ograniczanie praw reprodukcyjnych (w tym utrudnianie dostępu do antykoncepcji czy wstrzymanie refundacji in vitro), poprzez ograniczenie dostępu do bezpłatnych badań mammograficznych i wykrywających raka szyjki macicy czy zlikwidowanie standardów okołoporodowych, itp.

Wobec tych faktów warto przypomnieć, że Polska podjęła prace nad próbą wycofania się z tzw. Konwencji antyprzemocowej, która gwarantuje ofiarom szybką ochronę przed kolejnymi atakami, dochodzenie oraz postępowanie sądowe prowadzone bez zbędnej zwłoki, zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary, nakaz opuszczenia domu przez sprawcę czy zapewnienie dostępu poszkodowanym do doradztwa prawnego i psychologicznego.

– My nie możemy czekać aż nasz kraj odbije się od dna, bo codziennie w wyniku przemocy domowej traci życie przynajmniej jedna kobieta [według badań Centrum Praw Kobiet to ok. 500 takich zgonów rocznie – przyp.] – mówi Ewa Borguńska z Protestu kobiet. – W Polsce muszą zacząć obowiązywać podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, chroniącego nie tylko życie czy zdrowie, ale też godność i prawa człowieka.  

Pod Rotundą Protest kobiet wezwie konkretnych polityków, żeby brali odpowiedzialność za swoje działania przeciwko kobietom i za swoje słowa wypowiedziane w przestrzeni publicznej. „Wywołamy nie tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości ale wszystkich opcji politycznych. Warto przypomnieć, że od 1989 roku politycy wielokrotnie zmieniali barwy partyjne, ale problemy praw kobiet zawsze były bagatelizowane, a pokusa łatwej władzy poprzez przemoc i jej tolerowanie była nieodparta. Niestety dotyczy to także kobiet polityków” – czytamy w materiałach informacyjnych o demonstracji. „Dlatego zażądamy od partii politycznych jasnej deklaracji, rzeczowych zapisów w programach działalności, określających ich stanowisko wobec poszanowania praw człowieka kobiet. Będziemy domagać się poważnej debaty publicznej i idących za nią konkretnych działań nas chroniących. Będziemy także protestować przeciwko językowi pogardy, manipulacji i dyskryminacji, szeroko obecnemu wśród wypowiedzi polskich parlamentarzystów. To także jest przemoc!”.

Finałem demonstracji będzie akcja „Niebieska linia” rozpoczynająca się pod Rotundą o godz. 16.30. Akcja polegać będzie na przejściu z wielką niebieską wstęgą na trasie Rotunda – pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano finałową demonstrację strajku „8M”.

Co, gdzie kiedy:

demonstracja: „Blondynki wywołują polityków”
temat: protest przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy państwa
organizator: Protest kobiet
wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/360188097713197/ 
miejsce: Rotunda, rondo Dmowskiego, Warszawa
data: 8 marca 2017, godz. 15.00

Więcej informacji (i zdjęć): http://www.protestkobiet.pl/aktualnosci/nasze-wydarzenia/493-blondynki-wywoluja-politykow

Zdjęcie dla prasy i mediów elektronicznych:
(warunkiem bezpłatnej publikacji jest użycie zdjęcia przy artykule dotyczącym Protestu kobiet i podpisanie go copyrightem Protest kobiet)

Zdjęcie z demonstracji Protestu kobiet
Zdjęcie z demonstracji Protestu kobiet "Nie zejdziemy do podziemia", fot. Protest kobiet