Protest kobiet poparł stanowisko Federy w sprawie tzw. antykoncepcji awaryjnej

Protest kobiet podpisał się pod stanowiskiem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Stanowisko dotyczy tzw. antykoncepcji awaryjnej [ellaOne] i jest apelem o odrzucenie art. 2 pkt. 2 projektu ww. ustawy, polegającego na zmianie art. 23a Prawa farmaceutycznego tak, aby tzw. tabletki "dzień po" dostępne były jedynie na receptę.

Apel Federy [16.02.2017], pod którym podpisał się Protest kobiet oraz kilkadziesiąt innych organizacji, ruchów społecznych czy inicjatyw nieformalnych, przypomina m.in.m że Komisja Europejska dopuściła do obrotu antykoncepcję doraźną ellaOne bez konieczności uzyskania recepty lekarskiej. Decyzja ta poparta jest opinią Europejskiej Agencji Leków z dnia 21 listopada 2014 r., że stosowanie tego środka antykoncepcyjnego jest na tyle bezpieczne, że nie wymaga kontroli lekarskiej w postaci wydawania recepty.

Stanowisko zawiera także szczegółowe omówienia najważniejszych kwestii dotyczących antykoncepcji awaryjnej:

1. Nastolatki nie nadużywają antykoncepcji doraźnej ellaOne;
2. Względy medyczne nie kwalifikują antykoncepcji awaryjnej ellaOne do wzmożonej kontroli lekarskiej;
3. Antykoncepcja awaryjna ellaOne nie jest środkiem poronnym;
4. Skutki przyjęcia projektowanego przepisu ws. antykoncepcji;
5. Poparcie polskiego społeczeństwa dla antykoncepcji awaryjnej bez recepty;

a także przypomina, że projekt zmiany prawa zakazującego sprzedaży ellaOne bez recepty jest forsowany wbrew opinii większości Polaków. Z badania przeprowadzonego w grudniu 2015 r. przez TNS Polska na zlecenie "Koalicji Mam Prawo" wynika, że większość respondentów (53%) popiera swobodny dostęp do antykoncepcji awaryjnej dla osób pełnoletnich.

Pod koniec Apelu czytamy: "Warto w tym miejscu przypomnieć, że na podstawie art. 47 Konstytucji każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Z tego względu lekarze ani władze publiczne nie mogą ograniczać prawa do samodzielnego kształtowania życia rodzinnego i podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci ani ograniczać obywatelom dostępu do produktów leczniczych dostępnych na rynku. Takie ograniczenie możliwe byłoby tylko z powodów i zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 31 ust. 3 Konstytucji, które w opisywanym przypadku nie występują.
W związku z powyższym Federacja apeluje o odrzucenie projektowanego przepisu".

Pełna treść stanowiska oraz lista wspierających apel Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z dnia 16.02.2017 r.: http://www.protestkobiet.pl/dokumentacja/stanowiska/490-stanowisko-federacji-na-rzecz-kobiet-i-planowania-rodziny-dotyczace-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-ellaone

Plik PDF do pobrania: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/2017/stanowisko_ws_ellaOne_2017.pdf