Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny patronuje Protestowi kobiet

Federa (logo)

Protest kobiet - zajmujący się działaniami edukacyjnymi dotyczącymi praw kobiet i praw człowieka - został na początku listopada 2016 r. objęty patronatem przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizację pozarządową od 25 lat działającą na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności praw kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. "Możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn" - czytamy w misji Federy.

Federa udzielając wsparcia Protestowi kobiet chce pokazać, jak ważne są kompleksowe działania na rzecz podwyższania wiedzy i świadomości swoich praw. Grupy całkowicie oddolne, często niesformalizowane, są w tym procesie szczególnie istotne, bowiem ich głos dociera do osób spoza obszarów prac organizacji pozarządowych, często nieinteresujących się bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi czy wprowadzanymi zmianami legislacyjnymi.

Realizacja misji Federy jest bliska działalności Protestu kobiet, który aktywnie prowadzi kampanię na rzecz świadomości praw reprodukcyjnych w Polsce, inicjując debatę publiczną dotyczącą konstytucyjnych gwarancji każdego obywatela - prawa do życia, prawa do opieki zdrowotnej, prawa do edukacji, prawa do samostanowienia, prawa do sprawiedliwego sądu, prawa do prywatności, prawa do wolności słowa i przekonań czy prawa do godności i szacunku.

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od lat inicjuje i wspiera działania na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, monitoruje stan przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet, upowszechnia wiedzę z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego oraz na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka, prowadzi kampanie w mediach i własny program wydawniczy.

Więcej informacji na stronie: www.federa.org.pl 

materiały prasowe Protestu kobiet, 14.11.2016