Kobiety zaprotestują 18 czerwca w Warszawie

„Marsz godności. Prawa człowieka prawami kobiet”, który odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w Warszawie (start o godz. 11.55 z pl. Zbawiciela) ma zwrócić opinię publiczną na sprawy kobiet w Polsce – nie tylko na prawa reprodukcyjne (w związku z projektem zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej) ale także na inne podstawowe prawa obywatelskie kobiet, które wciąż w naszym kraju są łamane.

Wobec kobiet stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna. Skala problemu jest przerażająca – przemocy doświadcza każdego roku 800 tys. kobiet (ale są także badania, które szacują tę liczbę nawet do miliona), kobiety są gorzej traktowane, dotyka je nierówność płac, a ich szanse na udział w życiu politycznym, społecznym czy zawodowym są mniejsze niż mężczyzn. Kobiety są dyskryminowane, a całkowity zakaz aborcji zabierze im nawet zapewnione w Konstytucji RP prawo do ratowania zdrowia i życia. Nie zgadzamy się na traktowanie ponad połowy społeczeństwa jak ludzi gorszej kategorii, nie zgadzamy się na społeczne i polityczne przyzwolenie na cierpienie i upokarzanie kobiet.

Protest odbywa się w obronie prawa do samostanowienia, prawa do wolności, do opieki zdrowotnej, do sprawiedliwego sądu - tak naprawdę wszystkich praw, które gwarantuje kobietom Konstytucja.

Chcemy:

SZACUNKU dla naszej godności i nietykalności,
PRAWA do prywatności, ochrony zdrowia i życia,
PRZYWRÓCENIA pełni praw reprodukcyjnych,
SKUTECZNEGO egzekwowania alimentów,
SUROWYCH KAR dla gwałcicieli,
SUROWYCH KAR dla sprawców przemocy,
EDUKACJI seksualnej dla siebie i naszych dzieci,
DOSTĘPU do najnowszych zdobyczy medycyny,
PRZYWRÓCENIA praw reprodukcyjnych.

Żądamy RÓWNOŚCI i poszanowania GODNOŚCI kobiet!

Marsz wspierają:

Protest Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Ratujmy Kobiety, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kongres Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Stop Gwałtom, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Feminoteka, Fundacja Równość.Info, Fundacja Polska Jest Kobietą, Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja