List otwarty w sprawie sejmowego głosowania w dniu 10.01.2018

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 roku

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Szanowna Pani
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Nowoczesnej

List otwarty w sprawie sejmowego głosowania w dniu 10.01.2018

Szanowni Państwo,
Polska od ponad dwóch lat przeżywa dramatyczny proces degradacji fundamentów ustroju i społeczeństwa. W niwecz obracane jest niemal ćwierć wieku ciężkiej pracy i wyrzeczeń wszystkich obywateli. Dokonuje tego konsorcjum kilku partii pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, które w sposób urągający wszelkim zasadom parlamentaryzmu demokratycznego i praworządności, a także dobrym obyczajom, wykorzystuje większość głosów w obu izbach parlamentu do tłumienia debaty i zmieniania ustroju państwa za pomocą ustaw.

Czytaj więcej

Pytania do rządu (nr 20) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

Inicjatywa społeczna Protest kobiet od 8 marca 2017 r. próbuje poprzez oficjalne listy i pytania skłonić rząd do podjęcia szerokiej, publicznej debaty rządu z ruchami obywatelskimi oraz organizacjami trzeciego sektora podjęła decyzję o zerwaniu swojej korespondencji.

Publikujemy pełną treść szóstego listu Protestu kobiet, który został publicznie odczytany 8 sierpnia 2017 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu "Pytania do rządu" (nr 20). List zawiera pytanie ostatniej szansy skierowane do P. Beaty Szydło i kończy się spisem konkretnych żądań, bez spełnienia których skuteczny dialog nie jest – w ocenie Protestu kobiet – możliwy, bo naruszenia prawa wobec Konstytucji mają swoje określone konsekwencje.

Czytaj więcej

Pytania do rządu (nr 1-15) - 23 strony odpowiedzi KPRM i wstępna reakcja na to pismo od Protestu kobiet

Protest kobiet otrzymał od Kancelarii Premiera Rady Ministrów odpowiedź na swój list (zawierający pytania do rządu od nr 1 do 15). Po trzech miesiącach oczekiwania Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Adam Lipiński, przysłał stanowisko rządu zawierające 23 strony wyjaśnień. Na pismo KPRM z 21 czerwca 2017 r. Protest kobiet złożył swoją wstępną odpowiedź 10 lipca 2017 r. (odpowiedź została publicznie ogłoszona 8 lipca pod Pałacem Prezydenckim). Prezentujemy przebieg dotychczasowej korespondencji na temat pytań do rządu (nr 1-15).

Czytaj więcej

Protest kobiet poparł wniosek Demokratyczna RP o delegalizację ONR

Protest kobiet popiera wniosek stowarzyszenia Demokratyczna RP o delegalizację stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), w myśl art. 13 Konstytucji RP stanowiącego, że „zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub DZIAŁALNOŚĆ zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Podkreślamy: program lub działalność. Nie wystarczy mieć zatem zgodny z prawem statut czy inne dokumenty, określające sposób funkcjonowania. Zakazana jest działalność niezgodna z tym artykułem.

Czytaj więcej

KPRM kieruje list Protestu kobiet do czterech ministerstw (Pytanie nr 18)

12 czerwca 2017 r. Protest kobiet otrzymał do wiadomości pismo, w którym minister Beata Kempa prosi o udzielenie odpowiedzi Protestowi kobiet na list skierowany do P. Beaty Szydło z pytaniem nr 18. aż czterech ministrów. Kopia odpowiedzi ma zostać przesłana do wiadomości Prezesa Rady Ministrów. Pytanie do rządu (nr 18) dotyczyło celu wstrzymywania dotacji na działalność organizacji prowadzących telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i młodzieży. Prezentujemy przebieg korespondencji.

Czytaj więcej

Unia Europejska podpisuje Konwencję Rady Europy, aby powstrzymać przemoc wobec kobiet

Grupa ekspertów działa przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO), Strasburg, 13 czerwca 2017 r.

Globalne poparcie dla Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ("Konwencja Stambulska") znacznie wzrosło po jej oficjalnym podpisaniu przez Unię Europejską w dniu dzisiejszym [13.06.2017 - przyp. red.]. Ambasador Joseph Filletti, stały przedstawiciel Malty w Radzie Europy, w imieniu obecnej prezydencji w Radzie UE oraz Věra Jourová, komisarz UE ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci podpisali konwencję w imieniu Unii Europejskiej, w obecności Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjørn Jagland.

Czytaj więcej

Pytania do rządu (nr 18) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

8 czerwca 2017 r. o godz. 12 Protest kobiet ogłosił przed Kancelarią Premiera swój list zawierający 18. pytanie do rządu. Pytanie dotyczące braku finansowania telefonów zaufania i telefonów interwencyjnych zostało solidarnie wsparte przez organizacje pozarządowe prowadzące najważniejsze telefony pomocowe w Polsce - Niebieską Linię IPZ, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), telefon zaufania i telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet oraz Telefon dla kobiet doświadczających przemocy (Fundacja Feminoteka).

Czytaj więcej